Suomalainen huutelee ja juttelee kännissä

T:Teksti:

“Ihmiset ovat Suomessa usein humalassa, kerran humalaiset kävivät yöbussissa kimppuuni”, kertoo kiinalainen naisopiskelija. Hän oli yksi kolmestakymmenestä Helsingin yliopistossa opiskelevasta ulkomaalaisesta, jotka kertoivat nimettömänä kokemuksistaan Suomessa.
    Haastattelut keräsi Ylioppilaslehdelle ghanalainen opiskelija, koska ulkomaalaiset ovat yleensä haluttomia kertomaan ongelmistaan suomalaisille. Erityisesti viranomaisille ja muille julkisille tahoille puhumista vierastetaan.
    Kokemuksia kyseltiin viideltätoista afrikkalaiselta, yhdeksältä eurooppalaiselta ja neljältä aasialaiselta. Pohjoisamerikkalaisia ja australialaisia ajatuksia kertoi kaksi haastateltavaa. Miltei kaikki haastateltavat ovat asuneet Suomessa yli vuoden.
    Ulkomaalaisten kommentit jakautuvat kahtia: mustiin ja valkoisiin. Ihonväriltään suomalaisista eroavat opiskelijat kertoivat lähes poikkeuksetta kokeneensa todellista rasismia. Enimmäkseen syrjintää koettiin muualla kuin yliopistossa.
    Monet afrikkalaiset miehet ovat joutuneet ongelmiin ravintoloissa. “Kolme vuotta sitten minut hakattiin pahasti Hesperian yökerhossa. Soitin poliisille ja he tulivat, mutta hakkaajien sijasta he veivätkin minut yöksi putkaan”, toteaa tansanialainen miesopiskelija. Useilla muilla vastaajilla oli samansuuntaisia kokemuksia: humalaiset miehet ovat vaarallisia ja virkavalta käyttäytyy asenteellisesti. Monet kertoivatkin välttävänsä ravintoloihin menemistä mahdollisten vaikeuksien takia.
    Rasistiset kokemukset yliopistolla liittyivät ennakkoluuloihin, luottamuksen puutteeseen ja piilorasismiin. Yksi koki, että häntä vältellään ihonvärin vuoksi.
    “Kaikki on hyvin niin kauan kun pidät matalaa profiilia, mutta heti, jos otat aktiivisen roolin ja kerrot mielipiteesi, olet ongelma”, kokee ghanalainen miesopiskelija. Myös muut korostivat, että oma potentiaali jää helposti käyttämättä rasismin vuoksi. Jos ulkomaalainen ottaa kantaa, hän on uhkaava.
    Monet haastatelluista kertoivat kokeneensa syrjintää etsiessään töitä ja asuntoa. “Homma on selvä, kunnes he näkevät minut”, toteaa algerialainen miesopiskelija.

Valkoisten vaikeudet

Puolet haastatelluista ei kokenut olleensa syrjinnän uhri ulkomaalai-suuden takia. Monet heistä mainitsivat syyksi valkoihoisuutensa. Tämän ryhmän vastaukset kertovat selvää kieltä siitä, mikä ero on rasismin ja ulkomaalaisuuden aiheuttamien ongelmien välillä.
    “Ongelmani täällä on sää”, toteaa espanjalainen miesopiskelija. Saksalainen kollega on kokenut vaikeana tottua siihen, että suomalaiset juovat viinaa saunassa. Hänen kotiseudullaan sauna on terveyden tyyssija.
    Monia yhdistävä vaikeus liittyi kieleen. Vieraskielisyys aiheutti vastaajien mielestä ongelmia yhtä lailla yliopistolla kuin sosiaalisessa elämässä. “Joissakin juhlissa ihmiset kieltäytyvät tahallaan puhumasta englantia osoittaakseen, että he ovat suomalaisia eikä heidän tarvitse puhua englantia”, kertoo kanadalainen naisopiskelija.

Pilvi Torsti