Potilaat patjoilla sairaalassa

T:Teksti:

Psykiatrisen osaston lääkäri on kokenut käytännön työssään sairaalan rahapulan. Lääkäri ei halua nimeään julkisuuteen, koska jo pelkästään oman sairaalan sisällä kritisoiminen aiheuttaa ongelmia.
    Lääkäri kertoo, että menneenä kesänä potilaita jouduttiin majoittamaan tv-huoneen lattialle. Patjoilla makuutettiin intervallihoidossa olevia potilaita, jotka viettävät sairaalassa muutaman päivän jaksoja säännöllisesti. Intervallipotilaat joutuivat siskonpetiin tilapulan takia, joka aiheutui osastopaikkojen supistamisesta. Potilaita hoitavan lääkärin mielestä mielenterveyspotilaiden makuuttaminen lattialla on epäinhimillistä.
    Rahapulan ja muiden hoitomuotojen puuttuessa hyvin erilaisista ongelmista kärsivät potilaat ovat sairaalassa samalla osastolla. Lääkärin mukaan akuuttiosastolla saattaa olla samassa huoneessa työkykyisiä ihmisiä ja syvässä psykoosissa olevia potilaita.
    Kun pieneen huoneeseen majoi-tetaan neljä ihmistä, ei vaikeasti mielenterveysongelmaiselle jää mitään yksityisyyttä. Syvästä masennuksesta ja itsemurha-ajatuksista kärsivä potilas voi joutua päihteiden aiheuttamista harhoista kärsivän viereen.
    “En haluaisi nukkua siellä, ja minä en edes ole hajalla”, lääkäri toteaa.
    Lääkäri korostaa, että määrärahoja on supistettu mielenterveyshoidosta koko laajuudelta. Avohoitoon ohjataan yhä enemmän potilaita, mutta resursseja ei ole lisätty samaan tahtiin. Lääkäri kertoo esimerkin avohoitoon valmiista potilaastaan, joka joutuu odottamaan sairaalassa puolitoista kuukautta, koska sen aiemmin ei paikallisesta mielenterveystoimistosta löytynyt aikaa.
    Eniten lääkäriä huolestuttaa se, että mielenterveyspotilaiden etuja ei puolusta kukaan. Potilaat itse ovat voimattomia, koska heidän toimintakykynsä on sairauden takia heikentynyt. Sekä potilaat että heidän omaisensa pelkäävät leimautumista, eivätkä siksi uskalla nousta barrikadeille.
    Suurin puute lääkärin mielestä on kotiavohoidon ja sairaalahoidon välissä olevien hoitopaikkojen puute. Hänestä pitäisi olla jonkinlainen lakisääteinen minimivaatimus siitä, millaista hoitoa mielenterveyspotilaille on vähintään annettava.

Pilvi Torsti