Kilroy menee pörssiin

T:Teksti:

Yhtymän seuraava suuri siirto on Kilroy Travelsin listaaminen Kööpenhaminan pörssiin. Tavoitteena on tuplata matkailuyrityksen koko ulkopuolisten sijoittajien avulla.
    Helsingin yliopiston opiskelijoilla on syytä olla tyytyväi-
siä. Heidän omistamansa HYY-yhtymän kruununjalokiven Kilroy Travelsin viime vuoden liikevaihto oli muhkeat 759 miljoonaa markkaa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli 16 prosenttia.
    Valtaosa liikevaihdosta tulee lentolippujen kustannuksista. Myyntikatteesta kertyvä voitto ennen veroja on hieman alle 12 miljoonaa markkaa. Tämä summa yhdessä kiinteistö-, kirja- ja ravintolatoiminnan kanssa tekee koko HYY-yhtymän nettotulokseksi verojen jälkeen kaikkiaan 19 miljoonaa. Tulos parani neljänneksen edellisestä vuodesta. Omistaja eli ylioppilaskunta saa summasta 13 miljoonaa, jos edustajisto niin päättää.
    Suunnitelmissa on, että Tanskassa päämajaansa pitävä, mutta HYY:n 90-prosenttisesti omistama Kilroy listautuu lähitulevaisuudessa Kööpenhaminan pörssiin. Yhtymässä kartoitetaan parhaillaan mahdollisia vähemmistöosakkaita. Investointipankki Den Danske Bank avustaa Kilroyta pörssiin listautumisessa. Hanke mainittiin ensimmäistä kertaa Tanskan valtalehdissä vuosi sitten.
    HYY-yhtymän toimitusjohtajan Tapio Kiiskisen mukaan pörssiin mennään aikaisintaan vuoden 1999 keväällä: “Vuoden päästä päätetään lopullisesti mennäänkö vai ei. Sitten listautuminen riippuu markkinaolosuhteista.”

Muiden rahat tarpeen

Pörssiin listautumisen taustalla ovat muutokset matkailubisneksessä. Lentoyhtiöiden välisen kilpailun vapauttaminen tulee mullistamaan matkailumarkkinoita.
    “Myös fyysinen lentolippu häviää. Asiakaskäyttäytyminen muuttuu, kun kauppa siirtyy elektroniseksi”, Kiiski-nen selvittää.
    Elektroninen kaupankäynti pitää sisällään paljon muutakin kuin internetin kautta tehtävät ostokset. “Jatkossa on oltava tietotekniset valmiudet sopia joka aamu lentoyhtiöiden kanssa uudet hinnat. Tämä vaatii huomattavia investointeja.”
    HYY-yhtymällä olisi tarvittavat lisärahat, mutta kokonaisriskejä ajatellen omaa panostusta Kilroyhin ei tulisi olennaisesti lisätä. “Tällä hetkellä Kilroy Travelsilla on liikaakin omaa pääomaa. Se on vakavaraisin matkatoimisto pohjoismaissa. Aggressiivisen kehityksen vaiheessa tarvitsemme silti sijoittajarahaa.”
    Kilroyn kokoluokkaa pitää lisätä kaksinkertaiseksi, jotta se olisi valmis kilpailemaan uudessa tilanteessa, Kiiskinen perustelee pörssihanketta. “Kilroylle uusi tilanne on pikemminkin mahdollisuus kuin uhka.”

Alle viisi vuotta armonaikaa

HYY-yhtymä henkilöityy paljolti toimitusjohtajaansa Kiiskiseen. Hän on ilmoittanut jäävänsä vajaan viiden vuoden kuluttua eläkkeelle. Viimeistään tuolloin ylioppilaskunnan tulee päättää, hankitaanko Kiiskisen tilalle uusi kiiskinen, voimakas ja kasvua rakentava johtaja.
    Toinen vaihtoehto on alentaa yritystoiminnan riskejä ja sen mukainen toimitusjohtaja. Käytännössä tämä merkitsisi jättäytymistä Kilroyn vähemmistöosakkaaksi ja HYY-yhtymän muuttumista yrittäjästä sijoittajaksi matkailubisneksessä. Sijoitustyyppisessä toiminnassa johtajan vaatimustaso olisi toinen.
    HYY-yhtymälle ei ole kaavailtu uusia toimialoja. Kiiskinen on aikoinaan letkauttanut, että kun hän lähtee HYY on velaton. Kilroyn osittaisella myynnillä ja rahojen käyttämisellä velkojen maksuun tuohon tavoitteeseen on mahdollista päästä.

Jan Erola
Piirros Hans Nissen