Sarkomaa: Ympäristövaikutuksia metsästämässä

T:Teksti:

Jo vuosikymmeniä vireillä olleen keskustatunnelin suunnitelmat alkavat vihdoin selkiintyä. Niiden mukaan tunneli alkaa Länsiväylältä ja päättyy Sörnäisten rantatielle. Siihen on liittymät Rautatiekaduilla, Töölönlahden alueella ja Unioninkadulla. Lisäksi esitetään maanalaista liittymää Rautatientorille.
    Helsingin kaupunki suunnittelee keskustatunnelia osana kantakaupungin liikennejärjestelmää, mutta ei ole tehnyt siitä vielä päätöksiä. Hankkeen tavoitteet ovat houkuttelevia: kaupunkikuvan ja ympäristön parantaminen, liikenteen sujuvuuden ja ympäristöystävällisyyden lisääminen sekä keskustan tekeminen jalankululle sopivammaksi.
    Keskustatunneli onhankkeena mittava. Se vaikuttaa keskustan ilmanlaatuun, melutasoon ja liikenteen määriin. Paikalliset sivuvaikutukset liittymien kohdalla voivat olla mittavia. Ei ole ihme, että asia on herättänyt poikkeuksellisen laajaa kiinnostusta.
    Keskustatunnelia koskevat suunnitelmat ovat muuttuneet niin vilkkaasti, että niin kaupungin asukkaiden, poliittisten päättäjien kuin virkamiesten on ollut vaikea pysyä vauhdissa mukana. Suunnitelmissa on yhä niin paljon arvaamattomia tekijöitä, että niihin on vaikea ottaa kantaa.
    Erityisesti ympäristövaikutukset askarruttavat. Helsingin ympäristökeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto, Uudenmaan ympäristökeskus ja ympäristöministeriö ovat neuvotelleet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVA:n soveltamisesta tunnelihankkeeseen. Neuvotteluista huolimatta arviointia ei ole aloitettu. Kun Helsinki ei ole vapaaehtoisesti ryhtynyt YVA-lain mukaiseen menettelyyn, Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt ympäristöministeriölle esityksen menettelyn soveltamisesta. Jos ministeriö sen hyväksyy, arviointi on joka tapauksessa edessä, ellei sitten koko hankkeesta luovuta.
    Järkevintä olisi ollut, että arviointi olisi aloitettu jo suunnittelun alkuvaiheessa, kuten ympäristölautakunta ja -keskus lausunnoissaan esittivät. Toimeen on ryhdyttävä viimeistään nyt ¾ odottelematta ympäristöministeriön velvoitetta. Ilman kattavaa ympäristöarviointia ei päätöstä näin suuresta hankkeesta voi hyvällä omallatunnolla tehdä.
    Tunnelista aiheutuvat yhteisvaikutukset voivat olla yllättäviä. YVA:lla pyritään ehkäisemään ennalta haitallisia seurauksia. Tavoitteena on saada ympäristöasiat suunnitteluun ja päätöksentekoon yhtä lailla taloudellisten, teknisten ja sosiaalisten näkökohtien rinnalle. Menettely lisää kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa suunnitteluun, mikä helpottaa mahdollisten ristiriitojen sovittelua.
    Maan pääkaupungin tulee olla edelläkävijä ja tiennäyttäjä ympäristöystävällisyydessä ja kansalaisosallistumisessa. Keskustatunnelihanke osoittaa sen, että ihan näin hyvin asiat eivät ainakaan vielä ole.

Sari Sarkomaa

Kirjoittaja on Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja sekä HYY:n varapuheenjohtaja.