Opiskelijat valmistuvat eläkeläisiksi

T:Teksti:

Vakuutusyhtiö Leijonan teettämän tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset ovat erityisen kiinnostuneita eläkevakuutussäästämisestä. Peräti puolet nuorimmasta tutkimusryhmästä eli 25-34-vuotiaista, joilla ei ole yksityistä eläkesäästämissuunnitelmaa, ilmoitti miettivänsä eläkevakuutuksen ottamista.
     "Nuorimmat ikäpolvet näyttävät suhtautuvan hyvin kriittisesti tulevaisuuteen ja yhteiskunnan kykyyn turvata eläke", kehitysjohtaja Arto Jurttila Leijonasta kommentoi yllätyksellistä tutkimustulosta.
     Jurttila viittaa niin kutsuttuun eläkepommiin, jonka pelätään räjähtävän nykyisten pari- ja kolmekymppisten käsiin, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Julkisuudessa on viime vuosina esitetty epäilyjä, että jatkuvan talouskasvun varaan laskettu lakisääteinen työeläkejärjestelmä on ylimitoitettu ja epärealistinen. "Monilla on mielikuva, että yhteiskunta ei kykene hoitamaan juuri heidän eläkkeitään", Junttila toteaa.

Omassa vara parempi

Tällä hetkellä jo kuudella prosentilla nuorista aikuisista on vapaaehtoinen eläkevakuutus. Jurttila arvioi lukumäärän nousevan ja vakuutusyhtiöiden panostavan markkinoinnissaan yhä enemmän pari- ja kolmekymppisiin. "Jo nyt erityisesti nuoret naiset näyttävät olevan hyvin kiinnostuneita vapaaehtoisesta eläkesäästämisestä", hän kertoo havainnoistaan.
    Jurttilan mukaan jo muutaman sadan säästöillä kuukaudessa voi aloittaa. Siis keskiverto-opiskelijan parin-kolmentuhannen markan kuukausituloista kannattaisi panna aina parisataa syrjään eläkepäivien varalta. "Ehkä on parempi puhua niistä nuorista, jotka ovat saaneet ensimmäisen työpaikan", Jurttila korjaa varovaisesti.
    Kuudensadan suomalaisen puhelinhaastatteluun perustuva tutkimus tuotti myös toisen mielenkiintoisen tuloksen. Nuorten aikusten ohella kiinnostuneimpia vapaaehtoisesta eläkesäästämisestä ovat yksityisyrittäjät. "Voihan sen tulkita niin, että nuorten ja yksityisyrittäjien ajatusmaailmassa on jotakin yhteistä. Molemmat ajattelevat, että vastuuta eläkkeistä pitää myös kantaa itse", Jurttila pohtii. Hän ei silti halua tehdä pidemmälle meneviä yhteiskunnallisia tulkintoja.

Turhaa pelottelua

Tutkimuksessa selvisi myös, etteivät nuoret aikuiset tunne eläketurvaansa. Peräti 70 prosenttia 25-34-vuotiaista haastatelluista ei tiennyt mikä hänen työeläkkeensä on.
    Lehdistöpäällikkö Eeva Lankinen Vakuutusyhtiöiden keskusliitosta arveleekin, että Leijonan tutkimus heijastelee parikymppisten epätietoisuutta ja epäluuloa tulevaisuutta kohtaan. "Eihän sitä tiedä ollaanko 20-30 vuoden päästä mitään, tai ollaanko ylipäänsä edes olemassa", Lankinen kuvaa nuorten tuntoja.
    Hän suhtautuu maltillisesti Leijonan tutkimukseen. "Kiinnostus eläkevakuutukseen ei ole sama asia kuin sen ottaminen.
    "Myös henkivakuutusjohtaja Markku Vesterinen kehottaa maltillisuuteen. Hänen mukaansa viime vuosien aikana tehtyjen leikkausten ja tarkistusten ansiosta eläkepommia ei tule, jos kansantalous kehittyy normaalisti. Jos eläkejärjestelmä laukeaa, sitä ennen pettää koko nykyinen hyvinvointivaltio. "Eläkesysteemiä ei voi erottaa kansantaloudesta", hän painottaa.
    Vesterinen ei suoraan syytä henkivakuutusyhtiöitä turhan pelottelun lietsomisesta. Mutta markkinoinnin sivutuotteena syntyy helposti mielikuva, että pitää säästää itse, kun se lakisääteinen ei kuitenkaan kestä.
    "Jotkut ulkopuoliset tahot haluavat luoda mielikuvan, että me tyhjennetään kassa ja te maksatte", keski-ikäinen Vesterinen toppuuttelee kaksi-kolmekymppisiä eläkepommin pelkääjiä.

Otto Mattsson
Piirros Timo Mänttäri