Lääkärillä käynti maksaa ensi vuonna enemmän

T:Teksti:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä (YTHS) jo pari vuotta kaavaillut käyntimaksujen korotukset toteutuvat ensi vuoden alusta. Maksuttomina säilyvät edelleen yleislääkärillä, terveydenhoitajalla ja neuvontapsykologilla käynnit sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset. Lisäksi opiskelijat kutsutaan yhä ensimmäisenä ja viidentenä opiskeluvuotena maksuttomiin terveys- ja hammastarkastuksiin. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun ohessa kerättävä 168 markan terveydenhoitomaksu säilyy entisellään.
    Erikoislääkärillä käynti kohoaa viidestä markasta kahteen kymppiin ja puheterapiamaksu kympistä kahteen. Psykiatrin ja psykologin sekä yksilö- että ryhmäterapia nousevat molemmat kahteen kymppiin.
    Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipoliittinen sihteeri Annika Tirinen ei usko että korkeintaan 15 markan korotus herättää opiskelijoissa kovin suuria vihan tunteita. Korotukset on tehty hyvässä yhteistyössä kaikkien ylioppilaskuntien kanssa. Tirisen mielestä moni ehkä miettii tarkemmin tarvitseeko erikoislääkärin apua vaivassa, jossa yleislääkärikin pystyy auttamaan.
    “SYL:n ehtona on kuitenkin ollut, että rahat jäävät hyödyttämään YTHS:n toimintaa.” Se mahdollistuu, koska Kelan antama tuki muuttuu toiminnan prosentuaalisesta korvauksesta opiskelijakohtaiseksi markkamääräiseksi korvaussummaksi. Kunnat maksavat opiskelijoista 130 markkaa per nuppi, vaikkeivät kaikki käyttäisikään lääkäripalveluja.
    Lisätuloja käyntimaksujen korotuksilla saadaan 1,3 miljoonaa markkaa. Se käytetään palvelujen laadun parantamiseen.

Hammaslääkärijonot ovat ongelma

Pullonkauloja Helsingissä ovat erityisesti mielenterveys- ja hammashoitopalvelut. “Hammashuollon peruspalveluissa jonot ovat pisimmillään kuusi viikkoa ja mielenterveyspuolella käyntien määrät saattavat jäädä liian vähäisiksi”, YTHS:n toimitusjohtaja Eero Kurri kertoo.
    Helsingin ja Espoon asemille yhteensä on ensi vuoden aikana tulossa yksi uusi terveydenhoitaja, yksi terapiapsykiatri, yksi hammaslääkäri sekä yksi hammashoitaja.
    Lisäksi palvelun laatua pyritään parantamaan uuden atk-laitteiston käyttöönotolla. “Kaikki potilastietoasiakirjat tulevat sähköiseen muotoon ja näkyville niin ajanvaraustiskiin kuin lääkärien työpöydille”, Kurri selittää. “Uudistus joustavoittaa ja tehostaa muun muassa ajanvaraussysteemiä, joka on viimeiset 15 vuotta ollut entisenlainen.” Esimerkiksi Rovaniemellä, Joensuussa ja Kuopiossa lääkäriajat on tähän asti merkitty ylös käsin kirjoittamalla.
    Yksi syy korotuksiin on ollut raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksen loppuminen. Säätiö voi kuitenkin hakea avustusta erilaisiin projekteihin. Keväällä 1997 toteutetulle potilaskyselylle voitaneen siis odottaa jatkoa. Asiakaspalveluun ja toimintojen tehostamiseen aiotaan panostaa.
    Helsingissä meneillään oleva remontti lisää valmistuessaan myös osaltaan toimintatilojen viihtyisyyttä. “Huhtikuussa mielenterveyspalvelut ja hammashuolto ovat jo varmasti uudistetuissa tiloissa Töölönkadulla”, YTHS:n tiedotuspäällikkö Martti Kukkonen lupailee.

Katarina Eriksson
Piirros Sakke Yrjölä