Kaukana on vaikea ja kallis tenttiä

T:Teksti:

“En ole löytänyt mistään sellaista pykälää, jossa sanottaisiin, missä tentti on pidettävä”, sanoo valtiotieteellisen tiedekunnan opintosihteeri Tuula Hakkola.
    “Jos tentin haluaa tehdä jossain muualla, se on periaatteessa opiskelijan ja opettajan sekä laitoksen välinen asia.”
    Lukuvuoden 95-96 ulkomailla viettänyt viestinnän opiskelija teki pari tenttiään Suomen lähetystössä Bonnissa. Aluksi hänelle sanottiin, ettei ulkomailta käsin tenttiminen ole mahdollista, mutta neuvottelu professorin kanssa auttoi asiaa. Tentin valvomisesta piti pulittaa lähetystölle 25 DMk:aa tunti.
    “Laitoksella oltiin hirveän tarkkoja, ettei siitä tule heille mitään kuluja”, opiskelija sanoo.
    Opintosihteeri Hakkola arvelee, että syventävässä vaiheessa olevien opiskelijoiden on helpompi saada henkilökohtaisesti räätälöidyt kysymykset tentittäväkseen ulkomaille kuin alkuvaiheessa olevan opiskelijan.
    “Näistä tenttimisistä on samansuuntaiset käytännöt muillakin tiedekunnilla. Viimevaiheessa kyse on opiskelijan ja opettajan välisestä sopimuksesta”, hän korostaa.

Kotimaassa vielä hankalampaa

Vaikeammaksi homma menee, jos Helsingissä asuva opiskelija haluaa suorittaa jonkun muun yliopiston tenttejä ilman matkustelemista. Helsingin yliopisto teki pari vuotta sitten periaatepäätöksen, ettei se ota muiden yliopistojen tenttejä taakakseen.
    “Aiemmin meillä oli liberaalimpi käytäntö, mutta siitä tuli hirveästi sählinkiä”, Hakkola sanoo.
    Avoin yliopisto on järjestänyt ilman suurempaa meteliä tenttivalvontaa, joka maksaa 150 markkaa per tentti. Opiskelijan on itse hoidettava tieto tentistään kymmentä päivää ennen avoimeen, ja sovittava kyseisen yliopiston kautta, että asia järjestyy. Tenttipäiviä ovat maanantai, keskiviikko ja lauantai. Mutka tulee matkaan tässäkin: tentin on alettava molemmissa kaupungeissa kello 17, sillä se on avoimen tenttiaika. Jos siis tentti on toisessa yliopistokaupungissa aamulla, ei tenttiminen Helsingissä onnistu.
    “Me emme pysty järjestämään yhdelle opiskelijalle valvontaa, vaan olemme toteuttaneet tätä palvelua omien tenttiemme yhteydessä”, kertoo projektisihteeri Liisa Heikkinen avoimesta yliopistosta.
    Niinpä vaihtoehdoksi jää matkustaa junalla tenttikaupunkiin, todennäköisesti jo edellisenä iltana, ja maksaa useiden satojen markkojen kustannukset tenttimisestään.

Virpi Salmi
Kuva: Saila Solin