Uusi, uljas nykynuori

T:Teksti:

Liikemainonta McCannin Taloustutkimuksella teettämä kirjekyselytutkimus tehtiin viime kevään aikana ja siihen vastasi 515 suomalaista 15-25 vuotiasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten omakuvaa, arvoja ja jopa taloudellisia tulevaisuudennäkymiä vuonna 1997. Vertailukohtana käytettiin vastaavia tutkimuksia vuosilta 1976 ja -87.
    Tulosten mukaan nuorten käsitys itsestä on parantunut. Omaan minään liitetään yhä myönteisempiä piirteitä. Valtaosa nuorista pitää itseään luotettavana, rehellisenä ja huumorintajuisena. Niin ikään vain harva – yllätys, yllätys – kokee olevansa röyhkeä, riitaisa tai kovis.
    Lain tuolla puolen seikkailuun nuoret suhtautuvat jyrkästi – mutta varsin valikoivasti. Viranomaisten harhauttamisen tai sosiaalietuuksien väärinkäyttämisen tuomitsee noin yhdeksän kymmenestä, mutta omalla kohdallaan näissä asioissa moraaliaan noudattaisi kymmenestä vain noin kuusi.
    Luonnosuojelu on yhä lähellä nuoren sydäntä. Tehokkaampia toimia ympäristön suojelemiseksi vaatii 94 prosenttia. Mutta vain 70 prosenttia on valmis panemaan sulun luonnonvarojen tuhlaukselle, vaikka yhä useampi uskoo maapallon energiavarojen loppuvan omana elinaikana. Kaksikymmentä vuotta sitten 84 prosenttia oli valmis samaan.

Neitoja ja ritareja

Seksiin ja av(i)oliittoon nykynuori suhtautuu edeltäviä sukupolvia vapaamielisemmin. Homo- ja lesboavioliitot hyväksyy 56 prosenttia, ja näiden oikeuden adoptoida lapsia 27 prosenttia. Avioero on väärin noin neljänneksen mielestä. Mutta omaan kumppaniin perinteisiä arvoja sovelletaan: pettämisen tuomitsee 92 prosenttia.
    Sukupuolijako on selkeä. Erityisesti nuoret naiset korostavat naisellisuuttaan. Nuorukaiset taas haikailevat ritari-ihannetta. He haluavat olla yhä miehekkäämpiä ja voimakkaampia, mutta samalla paremmin käyttäytyviä ja jopa romanttisempia.
    Tasa-arvoa niin töissä kuin kotona kannattaa valtaosa nuorista. Miesten ja naisten välillä näyttää silti olevan ylitsepääsemättömiä ennakkoluuloja. Vain vajaa puolet miehistä ajattelee, että naiset ajavat keskimäärin yhtä hyvin autoa kuin miehet. Paljon suurempi ei ole niiden miesten osuus, jotka toivovat lisää naisjohtajia valtionhallintoon.

Tuloksia ja tulkintoja

McCannin tutkimuksen valossa viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorten ajatusmaailma näyttää muuttuneen jonkin verran, muttei lopulta niin paljon kuin ehkä odottaisi. Suurimmat muutokset nuorten asenteissa löytyvät varsin päivänpoliittisista asioista. Eurooppa yhdentyy edelleen, pankkeihin ei enää luoteta samalla tavalla, eikä kaikkia suomalaisia pidä enää passittaa AIDS-kokeisiin.
    Nuorisoa yli 20 vuoden ajan tutkineen titteli Helena Helveen mukaan asennetutkimukset vahvistavat yleensä sen, mikä tiedetään muutenkin: arvot pysyvät, trendit muuttuvat.
    Omassa seurantatutkimuksessaan hän huomannut, että monet nykypäivän aikuiset haluavat siirtää lapsina 30 vuotta sitten omaksumansa arvot lähes sellaisinaan omille lapsilleen. Syvälliset muutokset aatemaailmassa ovat vähäisiä ja vaikeasti havaittavia. “Yksilöllisyys on selvästi ollut koko minun aikani nousussa”, Helve silti korostaa.
    Miten yksilöllisyys liittyy itsetuntoon on Helven mukaan vaikea todentaa. Usein omaakuvaa kartoittavat kyselyt kertovat enemmän nuoriin kohdistuvista odotuksista kuin itse nuorista. “Nykyään täytyy näyttää, että on hyvä itsetunto”, Helve toteaa. Odotukset saattavat näkyä tuoreessa kyselyssä.
    Helve suhtautuu ylipäänsä varovaisesti ajatukseen, että nykynuoria voisi tutkia yhtenäisenä, yleistettävänä ryhmänä. “Osaako kukaan sanoa, miten tämä keskimäärin kohonnut itsetunto sitten näkyy nuorison toiminnassa?” hän kysyy.

Otto Mattsson
Piirros Timo Mänttäri