Opintotukien maksaminen myohästyy

T:Teksti:

Useat opiskelijat joutuvat tänä syksynä Venäjältä tuttuun tilanteeseen: valtiolta ei tipu rahaa. Opiskelija ei saa opintorahaa, venälänen taas on palkatta. Syynä opintorahojen Iykkääntymiseen ei ole valtion äkillinen rahapula vaan yliopiston opintotukilautakunnan uusi ATK-ohjelmisto.
    Kansanelakelaitokselta saadun ohjelmiston sisäänajo on opintotukilautakunnan sihteerin Pia Sutisen mukaan takkuillut niin, että opintotukianomusten käsittelyajat ovat venyneet.
    ”Tilanne näyttää aika pahalta. Parhaillaan on vireillä 6 000 hakemuksen käsitteleminen”, hän kertoo. Viivästyminen kohtelee kaltoimmin syksyn fukseja, jotka jättävät opintukianomuksensa vasta elokuun lopulla tai syyskuun alussa. Sutinen arvelee, että syyskuussa jätettyjen opintotukianomusten käsitteleminen voi viedä kaksi-kolme kuukautta. Tällöin 1 540 markan kuukausittaiset opintotukierät kolahtavat opiskelijoiden pankkitileille vasta marraskuussa.

”Pärjättävä perinteisillä rahoituskeinoilla”

Opintotuen hallinnoinnista vastaavan Kelan opintotukikeskuksen apulaisjohtaja Heikki Ravantti määrittelee hakemustan ”ideaalikäsittelyjaksi kaksi-kolme viikkoa” .
    Opintotukien Iykkäytyminen on hänestä vain ATK-ohjelmistosta johtuva siirtymäkauden ongelma. Ravantti uskoo, että suuri osa opiskelijoista tulee pärjäämään ”perinteisilla rahoitusmuodoilla”. ”Perinteisinä rahoitusmuotoina” hän pitää kesätyopalkkoja, vanhemmilta saatavia rahoja ja toimeentulotukea.
    Syyn opintotuki-ongelmasta hän vierittää yliopiston niskaan. Yliopisto ei ole hänestä palkannut riittävästi väkeä käsittelemään opintotukihakemuksia. Kela maksaa yliopistolle jokaisesta tehdystä opintotukipäätöksestä reilut 30 markkaa. ”Kelan yliopistolle maksamilla rahoilla palkkaisi ruhtinaallisen määrän henkilökuntaa.
    On yliopiston asia miten se kohtelee opiskelijoita”, Ravantti kritisoi. Pia Sutinen torjuu Ravanttin väitteet. Opintotukilautakuntaan on hänen mielestään palkattu riittävästi työntekijöitä. Ongelmat johtuvat Sutisesta enemmänkin Kelasta kuin yliopistosta. ”Me ollaan saatu koko ajan Kelalta lisää tehtäviä, kuten opiskelijoiden tulojen kontrolloimisen, opintotuen takaisinperinnät jne.”

Jarkko Vesikansa
Piirros Kai Salmi