Papeiksi aikoville kirjalliset ohjeet soveltuvuudesta

T:Teksti:

“Ongelma on ollut lähinnä se, ettei tiedotus ole pelannut”, teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen puheenjohtaja Mikko Salmi sanoo. Nuorille pappisaluille on tullut usein kiire kiinnittyä avioliiton satamaan.
    Tiedon puutteeseen on tulossa korjaus. Piispainkokouksen alainen teologikoulutustoimikunta on luonnostellut kirjasen Opas kirkon virkaan opiskelevalle. “Koska papin tehtävänä on vihkiä kristilliseen avioliittoon, on asianmukaista, ettei hän itse elä avoliitossa”, opasluonnoksessa todetaan selkeästi.
    Perusteluissa vedotaan kirkkojärjestyksen ihannepykälään ja pappisvihkimyksen kolmanteen kysymykseen, joka kuuluu: “Tahdotteko myös kilvoitella niin, että elämänne on esikuvana seurakunnalle?” “Papin oma usko ja elämä eivät voi olla siinä mielessä yksityisasioita kuin kirkon muilla jäsenillä. Seurakuntalaisilla on oikeus odottaa, että kirkon virkaan vihitty pappi pitäytyy kirkon uskoon ja elää niin kuin kirkko opettaa”, opas jatkaa.

Piispa opiskelijatenttiin

Tekstissä kuitenkin korostetaan, että luterilaisuuden perusoppien mukaan papeilla ja maallikoilla ei ole eikä saa olla arvoeroja. Vaikka papilta edellytetäänkin oppaassa myös aktiivista osallistumista jumalanpalveluksiin ja seurakuntaelämään, sanotaan toisaalla: “Kirkko ei kuitenkaan odota papilta mitään sellaista, mitä se ei periaatteessa odottaisi kaikilta jäseniltään.”
    Kesästä valmisteilla ollut tekstiluonnos on lähdössä näinä päivinä piispojen luettavaksi ja se odottaa piispojen auktorisointia. Valmistelutyössä on ollut mukana muun muassa Helsingin piispa Eero Huovinen ja teologisen tiedekunnan kuraattori, tutkija Jari Jolkkonen.
    “Ensin opiskelet seitsemän vuotta ja otat sata tonnia lainaa, vasta sitten tulee esteiden tutkinta. Se on vähän epäreilua. Esimerkiksi poliisiksi ja sotilaaksi haluavien soveltuvuus testataan jo koulutukseen hakeutuessa”, Jolkkonen kuvailee papeiksi opiskelevien hassua tilannetta. “Tämä johtuu siitä, että olemme valtion yliopisto emmekä mikään pappisseminaari. Kirkko korostaa akateemisen koulutuksen merkitystä.”
    Opiskelijat ovat järjestämässä kyselytuntia piispa Eero Huoviselle. “Kysymme, mitkä vaatimukset kirkon virkoihin on. Saako olla vammainen, entinen vanki, elää avoliitossa”, Mikko Salmi kertoo.
    Piispa on lupautunut tulemaan paikalle. Tenttauksen ajankohta on vielä haussa.

Mari Manninen
Kuva: Sanna Vauhkonen