Opintorahaan ropsahtaa 10 prosentin ennakonpidätys

T:Teksti:

Järjettömältä byrokratiasotkulta vaikuttava päätös paljastuu tarkemmin tutkien mukavalle muutokselle – niiden opiskelijoiden osalta, jotka pääsevät kesätöihin tai muuten tienaamaan lukujensa ohella.

Isommat tilipussit

Opintoraha on ollut veronalaista tuloa vuodesta 1992 alkaen, mutta ennakonpidätystä ei ole toimitettu. Täysin tukien varassa elävä opiskelija on voinut huoletta unohtaa koko verokarhun, koska opintoraa on saanut vähentää lopullisessa verotuksessa aina 13 000 markkaan asti.
    Kinkkisempi tilanne on ollut myös palkkatöitä tehneillä opiskelijoilla. Ansioiden veroprosentti on noussut heti korkealle, sillä samalla on alettu verottaa myös opintorahaa. Muutoksen myötä sivutyöt tuntuvat opiskelijasta varmasti mukavammalle. Tilistä ei tarvitse enää pulittaa veroja opintorahastakin.
    10 prosentin pidätykseen päädyttiin, koska Kansaneläkelaitos on selvittänyt sen olevan lähellä opiskelijoiden yleistä lopullista veroprosenttia. Ennakonpidätys toteutetaan vasta nyt, koska aikaisemmin opintorahan maksusta vastaavalla Kelalla ei ole ollut pidätyksiin soveltuvaa atk-järjestelmää.

Soittotulva tulollaan

Täyspäiväisten opiskelijoiden kannattaa soittaa verotoimistoon hyvissä ajoin ennen kesäkuun alkua ja tilata nollan prosentin muutosverokortti. Virastoissa jo odotellaan uusien “nollakorttisten” soittotulvaa.
    Verohallituksen ylitarkastaja Merja Hartikka-Simula lupailee, että prosenttien muutos ilmoitetaan verovirastosta suoraan Kelalle – ainakin jos opiskelija muistaa sitä virkailijalta pyytää. “Meillä on Kelan kanssa toimivat systeemit esimerkiksi eläkkeiden osalta. Opintorahan osalta käytäntöjä ei ole vielä ehtinyt muotoutua.”
    Ansiotöitäkin paiskivien opiskelijoiden on syytä rimpauttaa verovirastoon heti kun vuoden tienestit alkavat hahmottua. Lopullisen veroprosentin selvittäminen on näet korkeampaa matematiikkaa, joka kannattaa jättää suosiolla verovirkailijan laskettavaksi. Prosentti määräytyy muun muassa sen mukaan, kuinka tulot jakaantuvat opintorahan ja muiden ansioiden kesken.
    Käytännöksi muodostunee töissä käyvien opiskelijoiden osalta, että Kelan annetaan rauhassa nappailla 10 prosenttia opintorahasta ja verotus tasataan sopivalle mallille ansiotulojen verokortilla.

SYL:ltä ei kysytty

Suomen ylioppilaskuntien liitto on hieman käärmeissään, koska verohallitus mokasi ja unohti kysyä opiskelijoilta lausuntoa päätösehdotukseen. SYL ehti kuitenkin lausunnoida pyytämättäkin. Se esitti, että verokorttisähläystä ja byrokratiaa vähennettäisiin jo opintotuen hakemisen yhteydessä. Opiskelija ruksaisi hakemukseensa, haluaako hän opintorahastaan ennakonpidätyksen vai ei.
    Tähän ei verohallituksessa suostuttu. “Se olisi liian epämääräistä ja vastoin systeemin henkeä. Ennakkopidätyspykälät ovat sellaisia, että joko peritään tai sitten ei”, Hartikka-Simula selittää.
    SYL piti 10 prosentin pidätystä liian suurena valtaosalle opiskelijoista. Samaa mieltä oli Kelan maksatustoimisto, joka halusi porrastaa pidätyksen opintorahan suuruuden mukaan. Kelan opintotukikeskus taas kannatti yhtä tasasuuruista pidätysprosenttia.

Mari Manninen
Piirros Timo Mänttäri