Lähes 10 000 opiskelijan opintotukia karhutaan takaisin

T:Teksti:

Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskuksen (KOTK) opintotuen takaisinperintäoperaatiota on pohjustettu aiempaa perusteellisemmin. Haaviin ovat joutuneet kaikki sellaiset opiskelijat, jotka näyttävät verotustietojen perusteella tienanneen opintotukikuukausien aikana yli sallittujen tulorajojen.
    Kun kuukausittaiset tulot kipuavat 2 100 markasta ylöspäin, opintotuesta leukkautuu jokaisen 300 lisämarkan myötä kymmenen prosenttia pois. 7 000 markkaa ansaitseva ei ole siten oikeutettu edes tukipenniin.
    Opintotukikeskus vaatii kirjeen saaneilta opiskelijoilta selvitystä kuukausittain eritellyistä tuloista helmikuun alkupuoleen mennessä. Tuloselvitysten hankkiminen on monella opiskelijalle iso urakka, etenkin jos työnantajia on ollut useita.
    Selvitysrumbaa ei voida KOTK:n johtajan Seppo Naumasen mukaan yksinkertaistaa, koska verottajalta ei saada riittävän tarkkoja tietoja. “Verottajalla ei ole tietoja siitä, miten tulot jakautuvat ajallisesti.”

Ei armoa oikeudesta

Naumanen arvelee, että noin kolmasosalta epäillyistä peritään opintotukia takaisin. Osalta imuroidaan jopa kaikki 1995 saadut tukimarkat. Naumanen muistuttaa, että sosiaalietuudet perustuvat tarveharkintaan. Siksi armo ei voi käydä oikeudesta. “Takaisinperimisien kohtuullistaminen ei tule yleensä kysymykseen”, Naumanen linjaa.
    Erityissyynissä tulee olemaan Helsingin yliopiston opintotukilautakunta, jossa roppakaupalla opiskelijoita armahdettiin viime vuonna vastoin ohjeita ja muissa lautakunnissa noudatettuja pelisääntöjä. “Toivottavasti Helsingin ongelmat ovat taaksejäänyttä elämää. Opiskelijoiden välinen yhdenvertaisuus edellyttää, että ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöneitä ei armahdeta.”

Tulorajat liian tiukoilla

Opintotukivilpistä epäiltyjen tuloselvitykset käsitellään kesään mennessä yliopiston opintotukilautakunnassa. Sen sihteeri Pia Sutinen on Naumasen linjoilla. Hän uumoilee kuitenkin, että mm. pääomatulot voivat johtaa takaisinperinnän kohtuullisestamiseen. “Kokonaisuutena kohtuullistettavien tapausten määrä tullaan luultavasti laskemaan yhden käden sormilla.”
    HYY:n sosiaalisihteerin Paavo Östbergin mielestä takaisinperintäoperaatio osoittaa opintotuen tulorajojen olevan liian tiukalla. Tuloja kontrolloidaan niin tarkasti, ettei työnteko opiskelujen ohessa tahdo kannattaa.
    Hän vierittää osasyyn jupakasta myös Kelalle ja opintotukikeskukselle. “Tulorajoista tiedottaminen on ollut puutteellista. Tuskinpa kovin suuri osa näistä opiskelijoista on tietoisesti kusettanut tukiviranomaisia.”
    KATK:n Naumanen ei hyväksy arvostelua. “Tuo ei pidä paikkaansa. Syy lankeaa täysin opiskelijoiden niskaan. Heidän tiedossaan on varmasti, ettei opintotuen kaltaisia etuisuuksia saa ilman, että tulot vaikuttavat niihin.”
    Koko maassa tukivilpistä epäiltyjä korkeakouluopiskelijoita löytyy yli 8 800. Suuren luvun takia kyse on valtiontaloudellisestikin isosta summasta. Tähän mennessä vilpillisesti tukea nostaneilta opiskelijoilta on ehdittykin pumpata jo 50 miljoonaa markkaa valtion kassaan.

Jarkko Vesikansa
Kuva Petri Leskinen