Oikiksen seminaarissa naiskiintiö

T:Teksti:

Oikeustieteellisen opinto-oppaassa kerrotaan, että erääseen seminaariin otetaan “viisitoista ensiksi ilmottautunutta kuitenkin siten, että miesten osuus on enintään 60 prosenttia”.
    Apulaisprofessori
    Martin Scheininin
vetämä harjoitusseminaari Vertaileva valtiosääntöoikeus ja internet on herättänyt oikiksessa keskustelua, josko sen osallistujien valintakriteerit ovat syrjintää. Scheinin perustelee kriteereitä naisten korkealla kynnyksellä tulla tietoteknisille kursseille. “Kyseisen ilmoituksen ensisijainen tarkoitus oli osoittaa, että seminaari on tarkoitettu myös naispuolisille opiskelijoille”, apulaisprofessori kirjoittaa vastauksessaan tuohtuneelle opiskelijalle. Kurssille tulikin enemmistö naisia, eikä ketään tarvinnut karsia pois.
    Scheininin mielestä miehiä koskeva katto oli tarkoitettu edistämään tasa-arvoa, joten kyse ei ollut syrjinnästä. “Perimmäinen ajatus perustuu siihen, ettei sukupuolten tasa-arvo ei ole toteutunut Suomessakaan. Siksi pitää edelleen kiinnittää huomioita eriarvoisuuden mahdollisiin lähteisiin/ yllykkeisiin ja pyrkiä poistamaan niitä pienin askelin.”
    Scheinin ei pidä rinnastuksia opettajaksi opiskelevien mieskiintiöehdotuksiin oikeina. “Suomalainen yhteiskunta on eriarvoinen naisten vahingoksi ja siksi mieskiintiöt opettajiksi opiskeleville ovat eri asia kuin naiskiintiöt jossain muuallla.”
    Lisäksi hän korostaa, että yksi aineopintojen harjoitusseminaari ei ole elämänuran valinta, toisin kuin opettajaksi opiskelu.”Yliopistoon pyrkimisessä on paljon painavampi argumentti, että valintojen tulee tapahtua pätevyyden perusteella. Tuskin saisi kannatusta ajatus, että opiskelijat otettaisiin yliopistoon ilmottautumisjärjestyksessä tai arpomalla.”

Mari Manninen
Kuva: Petri leskinen