Jos olet saanut kirjeen, jossa kerrotaan ettei 1994 opintotukeasi sittenkään peritä takaisin (vaikka rahaa ropsahteli reilummin tilille muistakin kuin kesätöistä), voit olla onnellinen opiskelupaikastasi.
    “Tietojeni mukaan missään muualla ei ole toimittu niin väljästi kuin Helsingissä”, opintotukikeskuksen johtaja Seppo Naumanen pihisee. “Ei ymmärretä, että jos annetaan anteeksi vilppiä, se loukkaa yhdenmukaisuutta.”
    Koko maassa lähes 20 000 opintorahan nostajaa sai epäilyttävän suurien verotietojen vuoksi kyselyn vuonna 1994 tienatuista tuloista. Helsingistä postia sai pari tuhatta opiskelijaa, joista noin 800 armahdettiin selvitysten perustella. Suurimmalla osalla oli opintotukikeskuksenkin hyväksymä syy: rahat tulivat kesätöistä tai muuten tukikuukausien ulkopuolella.

Armo käy oikeudesta

Helsingissä on kuitenkin tulkittu, että tukikuukausienkaan aikaisia ansioita ei ole välttämättä perittävä takaisin. Lautakunnan sihteeri Simo S. Soininen vetoaa lakien ja asetusten kohtaan armon mahdollisuudesta, mikäli “liikamaksu ei ole aiheutunut edunsaajan vilpillisestä menettelystä”. Päätöksissä on huomioitu “edunsaajan tämänhetkinen taloudellinen ja sosiaalinen tai muun edellisiin verrattava seikka”.
    “Suuri joukko oli niin säälittävässä tilassa, ettei ollut mitään syytä periä muutamaa tonnia”, Soininen sanoo. “Voihan sitä fundamentaalisesti laskea, että yksi plus yksi on kaksi, mutta se ei ole virkamiehen toimintaa. Virkamiehen tehtävä on harkita, muuten hänet voi korvata robotilla.”
    Soinista kismittää koko opintotuen takaisinperintä. Hänestä kyseessä on ajojahti ja lamanaikainen kaunan purku opiskelijoita kohtaan. Soinisen mielestä tarkastusten mahdollisuudesta olisi pitänyt kertoa ylioppilaille jo tukea haettaessa. Hän ei olisi perinyt helsinkiläisiltä tukia takaisin käytännössä ollenkaan, ellei opintotukikeskus olisi huomauttanut jo viime syksynä, että linjan on kiristyttävä pääkaupungissakin muun maan mallin mukaiseksi.

Helsinkiläisten tuet Jyväskylästä?

Opintotukikeskuksessa helsinkiläisten linjaa epäillään edelleen vahvasti. Vaikka johtaja Naumanen ei lähde jakamaan tuomioita ennalta, on rangaistustoimet mietitty jo valmiiksi.
    Elleivät keskustelut lautakunnan kanssa auta, Naumanen uhkaa viedä siltä oikeuden periä tukia takaisin. “Ääritapauksessa Kela irtisanoo koko sopimuksen lautakunnan kanssa, jotta asia saadaan järjestymään.” Tällöin Helsingin yliopiston opiskelijoiden tuet käsiteltäisiin opintokeskuksen konttorissa Jyväskylässä.
    Kiistellyn lautakunnan puheenjohtaja, apulaisprofessori Aarne Pajunen on yllättynyt Naumasen lausunnoista. “Kun Naumanen tulee tänne ja näkee, mitä olemme tehneet, voivat olla toisenlaiset puheet. Käsittääkseni emme ole toimineet tänä vuonna muita lautakuntia kummemmin.”
    Pajunen vakuuttaa, että kaikki vähänkään kiistanalaiset perintäpäätökset ovat kulkeneet koko lautakunnan kautta. Tämä oli Naumasen viime syksyisen tarkastusraportin tärkeimpiä vaatimuksista.
    Vaikka tutkinnassa päädyttäisiinkiin rankaisemaan opintotukilautakuntaa, sen tekemät päätökset pitävät. Armahdetut voivat siis huokaista helpotuksesta.

Mari Manninen