Neurosta valtaa nörttipolvelle

T:Teksti:

Suomesta tulee tänä syksynä ensimmäinen eurooppalainen maa, jossa kokeillaan internetin välityksellä käytävää Neuro ´96 -nuorisovaalia. Yhdysvalloissa ollaan keväästä lähtien pyöritetty vastaavaa Netvote ´96:ta. Siellä kokeilussa on tosin vain 205 koulua edustamassa koko maata. Suomessa tavoitteena on saavuttaa yli puolet maan 14-17 -vuotiasta 200 000 nuoresta. Amerikkalaisnuoret verryttelevät presidentinvalintaa syksyn mittaan erilaisilla vaaliteemagallupeilla, Suomessa nettivaalit keskittyvät eurovaaleihin. Neuro ´96 järjestetään 15. lokakuuta – samana päivänä kun ennakkoäänestys päättyy.

Nuoret opetataan vaikuttamaan

Kotimaisen nuorisovaalin taustalla on Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi. Projektisihteeri Ville Tenhusen mukaan Neuro ´96:n ajatuksena ei ole ainakaan avoimesti ajaa äänestysiän alentamista, vaan taustalla on puhdas valistusperiaate. Nuorille halutaan opettaa demokratian pelisäännöt.
     “Väitetään, että nuoret ovat yhteiskunnallisesti passiivisia. Syynä on pikemminkin se, että heillä ei ole kanavia ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Keski-ikäiset hallitsevat foorumia”, Tenhunen valittaa. Uuden teknologian avulla kanavia toivotaan nyt löytyvän – kouluissa järjestetyissä varjovaaleissahan ei ole mitään uutta. Neuro ´96 yhteyteen on luotu uusia news-keskusteluryhmiä ja reaaliaikainen sähkörupattelun IRC-ryhmä. “Niissä käytävältä keskustelulta puuttuvat hyvässä ja pahassa mielessä ennakkosensuurin kahleet.” Projektivastaava ei myönnä, että Neuro ´96:n tarkoituksena olisi pyrkiä vaikuttamaan varsinaisiin vaaleihin. “Ajankohta on valittu nuorison ehdoilla. Vaalien jälkeen motivointi ei enää onnistu. Nuorisovaalit tuskin vaikuttavat vaalien lopputulokseen galluppien signaalien meressä”, Tenhunen vakuuttaa.

Yliopisto uskaltaa, HYY ei

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) valeissa on vuodesta 1989 tarkistettu uurnilla kävijöiden äänioikeus tietokoneen avulla. Seitsemän vuoden viiveellä sama sovellutus on saatu ensi kertaa valtakunnallisiinkin vaaleihin.
     Vaikka HYY on siis aiemmin kulkenut tietokonesovellutusten eturintamassa, ei ylioppilaskunnan vs. pääsihteeri Timo Erikäinen lämpene ajatukselle järjestää ylioppilaskunnan vaaleja verkkoyhteyksien avulla. “Jäsenkysely voitaisiin järjestää, jos asia olisi tarpeeksi tärkeä.” HYY:n vaalien hoitaminen internetin avulla toimii Erikäisen mukaan vasta sitten kun lähes kaikki opiskelijat käyttävät aktiivisesti verkkotunnuksiaan.
    “Muutenkin matalasta äänestysaktiivisuudesta kärsivät vaalit saattaisivat kaatua ihmisten tietokoneen näppäimistöä kohtaan tuntemaan pelkoon.” Ylioppilaskunnan kokoisen järjestön ei Erikäisen mukaan kannata tehdä kalliita pilottikokeita. “On järkevämpää odottaa muiden pioneerien valmiita esimerkkitapauksia.”
     Yliopistolla ollaan ylättäen ennakkoluulottomampia kuin opiskelijoiden järjestössä. Helsingin yliopiston tiedotuksessa internet-sovellutusten, Helin ja WWW:n, toimitussihteerin Pekka Isosompin mielestä verkkoäänestys toimisi yliopistolla hyvin.
     “Erityisesti henkilöstölle tarkoitettuja neuvoa-antavia äänestyksiä voisi melko vaivatta järjestää sähköpostin avulla. Kaikilla opetushenkilökuntaan kuuluvalla tulisi olla oma työpisteen tietokone ja ainakin teoriassa myös sähköpostiosoite.” Varsinaiset vaalitoimitukset kaatuisivat todennäköisesti juridiseen mahdottomuuteensa. Opiskelijoille tarkoitettua internet -äänestystä hän epäilee. Syynä on yksinkertaisesti työasemien vähäinen määrä: 30 000 ihmistä joutuu jakamaan vaivaiset 700 tietokonetta. Tilanteeseen on luvassa jonkinlaista helpotusta opetusministeriön ns. tietoyhteiskuntahankkeen ansiosta. Yliopistolle on tarkoitus hankkia muutaman vuoden sisällä yli 2 000 konetta opiskelijakäyttöön. Isosomppi paljastaa myös, että Heli-kioskien tilalle puuhataan vielä tämän vuoden puolella “webb-kioskeja”, kunhan vain hakkerointia kestävä sovellutus keksitään. Tavoitteena on myös tehdä kursseille ja tentteihin ilmoittautumiset mahdolliseksi suoraan tietokoneella.

Teiniliiton jäljillä

Neuro-vaaleista vastaava Tenhunen korostaa, että kyseessä on vasta teledemokratia-kokeilu. “Yhteiskunnan ikärakenne hiipuu ylöspäin ja uusia vaikuttamisen keinoja tarvitaan. Murroksessa tarvitaan aina uutta henkistä voimaa.” Tenhunen ei sinällään usko verkkodemokratian autuaaksitekevyyteen: “Keskustelun ja tiedot levityksen kautta internet tulee muokkaamaan käsitystä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Se on nopeaa ja julkista ja se pystyy rehottamaan ilman sensuuria. Toisaalta tiedon laadustaei ole mitään takeita. Luotettavan tiedon tuottaminen jää lehdistön tehtäväksi.”
Verkkodemokratia pysynee pienenä kuriositeetti niin kauan kuin aktiivikäyttäjämäärät pysyvät alhaisina. Eduskunnan päätösten ja puheiden kaltaista tietoa puolestaan on saatavilla yhä enemmän. “Se toimiii hyvin uuden nettidemokratian ilmentymänä”, Isosomppi muistuttaa.
     Nuorisovaalien takana on kuitenkin ajatus, että jatkossa Teiniliiton kuoppaamisen jälkeen vaikeasti äänensä kuuluviin saaneista koululaisista tulisi jälleen aktiivisesti kansalaiskeskusteluun osallistuva osapuoli, jopa painostusryhmä. Samalla nuoret oppisivat kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista paremmin – aivan kuten Teiniliitossakin ajateltiin.
     Laajemmin toteutuessaan nettidemokratia jakaisi kansan tietotekniikasta perillä oleviin, jatkuvasti mielipiteensä ilmaiseviin “nettivaikuttajiin” ja perinteisiin “lappuäänestäjiin”, jotka ottavat kantaa asioihin muutaman vuoden välein pidettävissä henkilövaaleissa. Neuro ´96 -vaalien taustalla taitaakin olla nuorisotyöttömyyteen varttuneen Y-sukupolven salaliitto suuria ikäpolvia vastaan. Kuinkakohan paljon helpompaa olisi purkaa eläkepommi neuvoa-antavan nettivaalin avulla?

Vaalit verkossa

USA:n 1) presidentinvaaleja seuraava sivu 2) High School -nuorisovaalit:
    1) http://www.electionline.com/
    2) http://netvote96.mci.com/
A-Studion EU-vaalikysely:
    http://www.yle.fi/a-studio/nfeukyse.html
Puolueita 16 maasta, mukana Suomi euroehdokkaineen:
    http://www.eduskunta.fi/linkit/puolueet.html#suomi
Suomen nuorisovaalit:
    http://neuro96.alli.fi/neuro96/
Suomen vaalit:
    http://www.vn.fi/vn/om/vaalit.html

Jan Erola
Kuvat: Timo Mänttäri ja Arhi Karttunen