Opiskelijoiden tulot syynissä

T:Teksti:

Opintotukilautakunta on muistanut kyselykirjeellä vuonna 1994 ahkerasti rahaa ansainneita ja samana vuonna opintotukea saaneita opiskelijoita. Liikaa ansainneiden pitää toimittaa tuloselvitys opintotukilautakunnalle maaliskuun loppuun mennessä. Lautakunnan käsittelyn jälkeen selviää, joudutaanko rahaa perimään takaisin.
    Opintuen tulorajat saattavat vaihdella vuosittain. Vuoden 1994 tulorajat olivat 6-7 kuukautta tukea saaneelle 70 000 markkaa, 8-10 kuukauden opintotuella 55 000 markkaa ja 10-12 kuukauden tuella 45 000 markkaa. Suurimman yllätyksen ovat tuottaneet pääomatulot. Perintökämppää tai -osakesalkkua ei kannata muuttaa rahaksi, mikäli haluaa saada samalla opintotukea, sillä myyntivoittokin on tuloa.

Jan Erola