SYL tempaisi ydinvoiman puolesta

T:Teksti:

Suomen ylioppilaskuntien vanha hallitus otti viime töikseen reippaasti kantaa viidennen ydinvoimalan puolesta. Sen mukaan asiasta on “vihdoinkin tehtävä myönteinen päätös”. Hallituksen kannanotto oli kuitenkin kaikkea muuta kuin yksimielinen.
    Kaikkia korkeakouluopiskelijoita edustavan SYL:n vanhan hallituksen myönteinen ydinvoimakannanotto on herättänyt voimakkaita vastareaktioita. Hallituksen sisälläkin se jakoi mielipiteitä, sillä osa jäsenistä piti koko tempausta turhana. Innokkaimmin asiaa ajoivat Tuhatkunnan edustajat Kati Korhonen ja Terhi Koulumies.
    Korhosen mukaan kannanotto oli tarkoitettu piikiksi eduskunnalle, joka äänestää lisäydinvoimaa vastaan, muttei keksi sille mitään vaihtoehtoja. “SYL:lta on toivottu voimakkaampaa yhteiskunnallista aktiivisuutta ja tämä aihe kiinnosti, koska olen itse teekkari”, Korhonen kertoo.
    Kannanotto alkaa kysymyksellä “Peseekö eduskunta kätensä kivihiilellä?” ja loppuu arvioon, että lisäydinvoima on ympäristön ja kansantalouden kannalta paras vaihtoehto. Tekstissä vedotaan sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen ja kasvihuoneilmiön torjumiseen. Korhonen vakuuttaa, että tekstistä tehtiin tarkoituksella räväkän suorasanainen. “Eihän mitään kannanottoa kannata tehdä, jos ei ole selkeää mielipidettä.”

“Tökerö temppu”

Ydinvoimakannanotosta päätettiin vanhan hallituksen viimeisessä kokouksessa joulukuun lopulla. Asia ratkesi äänestyksessä, vaikka osa jäsenistä piti asiaa vieraana opiskelijajärjestön käsiteltäväksi.
    “SYL:n käsittelemillä asioilla pitäisi olla edes jokin yhteys opiskelijoiden intresseihin. Oma kantani lisäydinvoimaan ei ole edes relevantti, mielestäni Korhosen ja Koulumiehen ajama kannanotto oli tökerö ja täysin turha temppu”, paukuttelee silloinen hallituksen jäsen Esa-Pekka Keskitalo.
    Ydinvoimakannanotto ei ollut hallituksen esityslistalla ja kokouksen aikana sairaana ollut Keskitalo kertoo kuulleensa siitä vasta jälkeenpäin. “Emme olleet käyneet koko vuoden aikana energiapoliittista keskustelua, eikä asia edes kuulu meille. Mielestäni kannanotto vaikuttaa lähinnä epäonnistuneelta hallituksenvaihtojäynältä.”
    Kati Korhonen toteaa, ettei opiskelijoiden mielipide ydinvoimasta ollut kannanottoa tehdessä oleellinen. “Ei heidän mielipidettään ole tutkittu. Minun mielestäni ei ole mitään syytäkään tehdä mielipidetutkimuksia ennen jokaista kannanottoa. En usko sellaiseen kansanäänestysmentaliteettiin.”
    Helsingin Sanomien noin kuukausi sitten teettämän gallupin mukaan opiskelijoista yli 60 prosenttia vastustaa ydinvoiman lisärakentamista. Kaikkiaan äänestysikäisistä suomalaisista 55 prosenttia vastustaa viidettä ydinvoimalaa.
    SYL:n edelliseen hallituksen kuuluivat puheenjohtaja Aino Järvi ja jäsenet Esa-Pekka Keskitalo, Kati Korhonen, Terhi Koulumies, Heidi Kuusisto, Timo Soikkeli ja Sami Torstila. Nykyisen hallituksen puheenjohtaja Janne Laine arvelee, ettei hänen kaudellaan juuri puututa energiapolitiikkaan. “Täytyy myöntää, että se ei erityisesti kiinnosta, vaikka olenkin sitä mieltä, että SYL voi ottaa kantaa yleisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Esimerkiksi työllisyyspolitiikka voisi olla tällainen aihe.”

Miira Lähteenmäki
Piirros Anssi Keränen