Opiskelija erotettiin graduväärennöksen vuoksi

T:Teksti:

Helsingin yliopiston konsistori erotti joulukuussa vuoden määräajaksi Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitoksella opiskelevan naisen. Erottamisen syynä on kaksi törkeää väärennösyritystä, jotka tapahtuivat viime keväänä.
    Opiskelija jätti huhtikuussa 1995 tarkastettavaksi pro gradu -työksi tarkoittamansa tutkimuksen, jonka työtä tarkastava apulaisprofessori kuitenkin tunnisti kopioksi kahdeksan vuotta aiemmin samalla laitoksella hyväksytystä gradusta. Vain otsikko- ja tiivistelmäsivuille oli tehty pieniä muutoksia. Apulaisprofessori oli toiminut myös alkuperäisen gradun tarkastajana. Se oli kadonnut laitoksen kirjastosta ja kortistosta.
    Samoihin aikoihin opiskelija oli jättänyt tarkastettavaksi harjoitusaineen, joka on lähes sanatarkka kopio kolmen vuoden takaisesta, samalle laitokselle tehdystä aineesta. Sitä oli jaettu harjoitusaineen malliksi laitoksen opiskelijoille kirjoitusviestinnän kurssilla. Harjoitusaine ennätettiin hyväksyä ennen väärennöksen ilmi tuloa. Kääntäjänkoulutuslaitos käsitteli asiaa lokakuun alussa, jolloin väärennöksestä “epäilty” opiskelija tunnusti vilppinsä. Syyksi hän ilmoitti henkiset paineet. Tarkemmin hän ei halunnut asiaa selvittää.
    Määräaikaisen erottamisen aikana opiskelija ei saa suorittaa opintoja. Erottamisesta ilmoitetaan laitokselle ja tiedekuntaan. Opintokirjaan tai myöhemmin mahdollisesti saatavaan tutkintotodistukseen ei erottamisesta jää merkintää.

Jarno Forssell