Yliopistopaino tekee miljoonatappiot

T:Teksti:

Helsingin yliopiston omistama Yliopistopaino tekee tänä vuonna noin 2,4 miljoonaa tappiota. Jo viime vuonna kirjapaino- ja kustannusalalla toimiva yksikkö teki yliopistolle lähes miljoonan tappion, eikä ensi vuodeltakaan odoteta parempaa tulosta.
    Suurimpana ongelmana Yliopistopainon johtokunnan puheenjohtaja, yliopiston kvestori Marja Nikkarinen pitää kohtuuttoman suuria henkilöstökuluja. Kun niiden osuus on alalla keskimäärin 28 prosenttia liikevaihdosta, olivat Yliopistopainon henkilöstökulut viime vuonna 57 prosenttia. Henkilöstön ammatillinen osaaminen on myös jäänyt jälkeen nykyisin vaadittavalta tasolta.
    “Yliopistopainon henkilökunta on saatava laadultaan, määrältään ja rakenteeltaan markkinoiden tarpeita vastaavaksi”, Yliopistopainon johtokunta vaati konsistorille osoittamassaan kirjelmässä.
    Sietämätön tilanne pyritään nyt ratkaisemaan rajulla saneerausohjelmalla, jota Yliopistopainon johtokunta esitteli 13. joulukuuta yliopiston konsistorille. Johtokunta esittää, että kahden vuoden aikana henkilöstöä vähennetään 13 hengellä. Tervehdyttämisohjelman mukaan henkilöstömenoja supistettaisiin ensi vuonna noin 700 000 markalla ja seuraavana vuonna yli 1 600 000 markalla. Ilman saneerausohjelmaa Yliopistopaino tekisi kahtena seuraavana vuonna arviolta yhteensä yli kahden miljoonan tappiot.
    Kuluvana syksynä Yliopistopainon kustannuksen kirjamyymälätoiminta liitettiin osaksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistamaa Oy Yliopistokirjakauppa Finnish University Bookstore Ltd:tä, johon yliopisto tuli vähemmistöosakkaaksi. Parhaillaan käydään neuvotteluja Yliopistopainon muun kustannustoiminnan yhdistämisestä HYY-yhtymään kuuluvaan Yliopistokustannus – Finnish University Press -yhtiöön. Päätös fuusiosta on odotettavissa vielä tämän vuoden aikana.

Jarno Forssell