Naiset tyytymättömimpiä tutkijakouluihin

T:Teksti:

Vuosi sitten käyntiin pyörähtänyt tutkijakoulutus ei ole vastannut jatkokoulutettavien odotuksia. Suurimpana epäkohtana graduate school -järjestelmässä pidetään palkkausta. Noin 7 900 markan kuukausitulot (palkkaluokka A 17) eivät riitä toimeentuloon, etenkin kun useimmilla tutkijakoulutettavilla on vastattavanaan jo perhettä sekä opinto- ja asuntolaina. Monet ovat joutuneet turvautumaan sivutöihin ja se taas pidentää väitöskirjan valmistumista. Korkeakoulujen assistenttien ja tutkijan liiton kyselyyn vastanneista tutkijakoululaisista peräti puolet oli valmiita keskeyttämään koulutuksen kehnon palkkauksen takia.
    Tutkijakoululaiset arvostelevat ohjauksen laatua ja määrää sekä kunnollisten työtilojen- ja välineiden puutteita. Tyytymättömimpiä vuosi sitten aloittaneisiin tutkijakouluihin ovat naiset. Naistutkijat kokevat pahaksi puutteeksi sen, ettei heille ole järjestetty äitiyslomamahdollisuutta.
    Tutkijakouluihin valitut ovat iältään tavallisesti noin 28-31 -vuotiaita.
    Tavoite keskimääräisen väittelyiän alentamisesta alle 30 vuoteen ei näytä uusimuotoisessa tutkijakoulutuksessa toteutuvan.

Nina Korhonen