Kirjastot sopeutuvat internet-aikaan

T:Teksti:

Helsingin yliopiston kirjastoväki haluaa akuutista määrärahakriisistä huolimatta katsoa lamanjälkeiseen aikaan optimistisena. Uuden haasteen kirjastoille on heittänyt sähköisen informaation tulva.
    Kirjastojen nykyisyyttä ja etenkin tulevaisuutta pohdittiin marraskuun viimeisenä päivänä, kun yliopistoväki kokoontui Kirjastot yliopiston menestystekijänä -seminaariin Porthaniaan. Tilaisuudessa kuultiin sekä kirjastojen käyttäjien että kirjaston henkilökunnan puheenvuoroja, joiden yhteisenä tekijänä oli usko sähköisen viestinnän ja tietoverkkojen jatkuvaan kehittymiseen.
    Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Eero Puolanne uskoi sähköisen tiedonvälityksen mukanaan tuoman muutoksen olevan valtava. “Meiltä vaaditaan sopeutumista muutokseen ja muutoksen ohjauskykyä.” Tutkija Matti Myllykoski korosti verkkoyhteistyön merkitystä kirjastojen välillä ja opiskelijoita edustanut Esa Iivonen HYY:stä vaati kirjastojen muuttumista kirjojen säilytyspaikasta monipuoliseksi oppimisympäristöksi atk-asemineen ja verkkopalveluineen.
    Kirjastoväen mielestä internet-aika ei ole muuttanut kirjastojen perusroolia tiedon siivilöijänä ja luokittelijana. Informaatiotulvassa on entistä tärkeämpää, että joku tekee luokittelutyön, jotta olennainen tieto löytyy tiedon valtamerestä. “Kirjastonhoitaja on agentti tiedon tuottajan ja käyttäjän välillä”, määritteli dosentti Mariam Ginman Terveystieteiden keskuskirjastosta.

Jarno Forssell