Yo-tutkinnon uudistukset eivät näy valinnoissa

T:Teksti:

Ylioppilastutkinnon muutokset otetaan Helsingin yliopistossa vain
    osittain huomioon kesän 1996 valinnoissa. Yliopiston mielestä uudistusten huomioiminen näin pian vaikeuttaisi niiden hakijoiden asemaa, jotka ovat päässeet ylioppilaiksi aiemmin. Uuden laudaturin kirjoittaneita ei palkita erityisesti vielä ensi vuonna. Joissakin koulutusohjelmissa ei ole myöskään haluttu vielä tehdä eroa eritasoisten kokeiden välillä.
    Valintakokeen merkitys on edelleen suuri kaikissa tiedekunnissa. Kaikkiin tiedekuntiin otetaan osa opiskelijoista pelkän valintakoesuorituksen perusteella. Joihinkin valitaan jopa puolet tällä tavalla (esim. humanistinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta sekä maantieteen koulutusohjelma).

Ei koulua, vaan elämää varten

Yliopisto muistuttaa ensi kevään abeja, että he eivät valitse ylioppilastutkintonsa sisältöä ja tasoja vain kesän 1996 opiskelijavalintoja varten: “Jotkut pitävät välivuoden. Toiset jäävät ilman opiskelupaikkaa ja yrittävät seuraavana vuonna uudelleen. Osa vaihtaa vielä myöhemmin opiskelupaikkaa ja joutuu ehkä uusiin valintakokeisiin.” Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuessa kannattaa siis valita sellaisia aineita, joita pitää itse tärkeinä ja joissa haluaa tuoda esiin osaamisensa, kuuluu yliopiston viesti. Tällä hetkellä on päätökset pisteytyksistä tehty viidessä tiedekunnassa (lääketieteellinen, eläinlääketieteellinen, humanistinen, kasvatustieteellinen ja teologinen). Muiden tiedekuntien yksityiskohtaiset pisteytystiedot päätetään vasta 15.11. jälkeen.
Helsingin yliopiston kaikkien tiedekuntien valintakoevaatimuksista, ajoista ja paikoista saa tietoa vuoden vaihteen jälkeen tiedekuntien opintotoimistoista. Keskitetty hakulomakepalvelu avataan maaliskuun alussa. Yksityiskohtaisia pisteytystietoja löytyy mm. World Wide Webistä (http://www.helsinki.fi/valinnat.html), Gopherista (Gopher://gopher.helsinki.fi70/00/Opiskelu/valinnat/) tai Freenetistä (Lentokenttä/Heli).

Nina Korhonen