Opiskeiljat valittavat proffan kaksoisvirasta

T:Teksti:

Uskontotieteen laitoksen henkilökunta ja opiskelijat ovat käärmeissään professori Juha Pentikäisen huonosta viranhoidosta. Pentikäisestä on tehty valitus, joka lähetettiin teologiselle tiedekunnalle, dekaanille ja yliopiston rehtorille. Valituksen mukaan professori laiminlyö virkansa hoitoa niin, että siitä on haittaa koko uskontotieteen laitokselle.
    Pentikäisestä valitettiin jo viime vuonna, mutta silloin tilanteen uskottiin selviävän laitoksen sisäisissä neuvotteluissa. Aiheesta keskusteltiin yhteisesti ja Pentikäinen lupasi vähentää muita töitään ja matkusteluaan, jotta voisi hoitaa töitään yliopistossa.
    Opiskelijoiden ja henkilökunnan mukaan parannusta ei kuitenkaan tullut. Viimeinen pisara oli valituksen mukaan se, että Pentikäinen otti kaikessa hiljaisuudessa vastaan viran Tromssan yliopistosta Norjasta ja aikoo anoa osittaista virkavapaata. Pentikäinen on ilmoittanut voivansa hoitaa vain 60 prosenttia virastaan Helsingin yliopistossa, mutta laitoksella ei haluta ainoan professorinviran osittamista.
    Uskontotieteen laitoksen edustajat pyytävät teologista tiedekuntaa ryhtymään “välittömästi konkreettisiin toimenpiteisiin tilanteen pysyväksi ratkaisemiseksi.”
    Ylioppilaslehti ei useista yrityksistä huolimatta tavoittanut professori Pentikäistä kommenttia varten.

Miira Lähteenmäki