Opintotukilautakunta tukkanuottasilla

T:Teksti:

Opintolainaa saaneiden tulot tarkistettiin viime keväänä ensi kertaa järjestelmällisesti. Lukuvuoden 1992-93 tuloista lähetettiin selvityspyyntö 270 opiskelijalle, joiden tulot ylittivät verotustietojen mukaan 60 000 markkaa. Selvitysten perusteella Helsingin yliopiston opintotukitoimiston apulaissihteeri Simo S. Soininen esitti tukien takaisinperintää 50 opiskelijalle.
    Tuloselvityksiin tutustuneet opiskelijajäsenet olisivat olleet valmiita perimään tukimarkkoja takaisin suurimmalta osalta asianosaisilta. Lopputuloksena oli noin 70 karhukirjeen lähettäminen. Erimielisyydet ovat johtaneet Helsingin yliopiston opintotukitoimistossa tehtävään tarkastukseen.

Kuka on kenenkin vartija

“Kun opintotukea myönnetään vain 55 kuukaudeksi, olisi opiskelijoiden oivallettava, että tukea kannattaa anoa vain opiskelukuukausiksi – ettei sitten myöhemmin tarvitse ihmetellä, millä rahalla saisi suoritetuksi loppuun opintonsa”, ylioppilaskunnan sosiaalisihteeri Pia Sutinen muistuttaa. Tulovalvontaa tehdään siis kaikkien opiskelijoiden eduksi, ei heidän kiusakseen.
    Simo Soininen puolestaan leimaa opintotukilautakunnan toiminnan arvostelun henkiseksi väkivallaksi. “Herää kysymys, kuka on kenenkin vartija. Sosiaalitantat haluavat varjella mussukoitaan maailman pahuudelta, eli tässä tapauksessa 55 kuukauden opintotukirajalta”, Soininen kommentoi. Hän ei tahdo omalta osaltaan lisätä opiskelijoiden ahdinkoa, eikä suostu tulopoliisiksi.

Nina Korhonen