HYY ja yliopisto yhteistyöhön kirja-alalla

T:Teksti:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama HYY-yhtymä ja Helsingin yliopisto neuvottelevat kustannustoimintansa yhdistämisestä. HYY-yhtymän kirja-alan ovat muodostaneet humanistis-yhteiskunnallista ja ajankohtaiskirjallisuutta kustantava Gaudeamus Kirja sekä teknistä kirjallisuutta kustantava Otatieto. Syyskuun alusta nämä on sulautettu uuteen yhtiöön Oy Yliopistokustannus Finnish University Press Ltd:een. Helsingin yliopistossa tieteellistä ja tietokirjallisuutta julkaisee Yliopistopaino, jonka kustannustoimintaa myös odotetaan uuteen yhtiöön.
    Yhdistymisneuvottelut ovat osa kokonaisuutta, jolla yliopistoyhteisön kirja-alalle toivotaan saatavan riittävä kokoluokka ja synergia. Elokuun lopussa HYY-yhtymä ja yliopisto ilmoittivat jo kirja- ja paperikauppa-alojensa yhdistämisestä. Helsingin yliopisto tuli vähemmistöosakkaaksi uuteen yhtiöön Oy Yliopistokirjakauppa University Bookstore Ltd:hen, johon kuuluvat Yliopistonkadulla (ent. Hallituskatu) sijaitseva Yliopistokirjakauppa sekä Gaudeamus paperikaupat yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun yhteydessä. Osakkuuden myötä yliopisto luopuu Yliopistopainon kirjakauppatoiminnasta Vuorikadulla.
    Uusien yhtiöiden toimitusjohtajaksi on 1.9. lähtien nimitetty KTM Aila Santanen, joka on aiemmin vastannut HYY-yhtymän Palvelu- ja Kirja-alasta.

Jarno Forssell